Vyhledávání


Kontakt

Český rybářský svaz z.s., místní organizace Letohrad
Orlice 312
Letohrad - Orlice 312
561 51
IČO: 13586301

E-mail: crsletohrad@seznam.cz

 

  • Nabídka CZ.docx (1806832)
  • Se změnou občanského zákoníku, dochází i ke změně názvu organizací. Doplnění o zkratky z.s. Dnem 4.3.2015 nabylo právní moci usnesení  Městského soudu v Praze Fj 25077/2015, kterým byla zapsána změna názvu spolku. Od tohoto dne jsme povinni používat název přesně tak, jak je uvedeno v usnesení Městského soud v Praze. Dle výpisu ze spolkového rejstříku vedeného Městském soudu v Praze je přesný název naší organizace :

    Český rybářský svaz, z.s., místní organizace Letohrad

 

 

  • SDĚLENÍ - Vážení členové MO ČRS Letohrad.

 

Výsledkem přezkumu, který provedl výbor MO ČRS Letohrad ve směru k identifikaci rybářského revíru Dobroučské tůně (T) bylo zjištěno, že  historické zahrnutí  této vody do naši Malé vody není z hlediska současné platné legislativy správné.

Tzv. Dobroučské tůně jsou totiž stále součástí  vody pstruhové, revír T. Orlice 5 a tudíž se na ni  nemohou vztahovat pravidla lovu  na vodách mimopstruhových a  ani místních doplňků platné na Malé vodě.  Tento revír proto výbor MO ČRS ihned po tomto zjištění vyřadil z revíru Malá voda a v tomto smyslu upravil i Místní doplňky na 2017, které v příloze v aktuální verzi  přikládáme a jsou zveřejněny aktuálně na webových stránkách MO ČRS Letohrad.

Žádáme tímto s okamžitou platností všechny členy MO ČRS Letohrad, aby na uvedených Dobroučských tůních prováděli rybolov dle pravidel platných pro vody pstruhové, revír T. Orlice 5. Vyhneme se tak případným problémům, která by z porušování pravidel mohly vůči MO ČRS Letohrad vyplynout. Prosíme Vám o pochopení této změny, kterou Vám všem blíže vysvětlíme na příští výroční členské schůzi 2018.

 

 

Výbor MO Letohrad