Vyhledávání


Kontakt

Český rybářský svaz z.s., místní organizace Letohrad
Orlice 312
Letohrad - Orlice 312
561 51
IČO: 13586301

E-mail: crsletohrad@seznam.cz

Brigady:

Brigády  2024 se budou konat jako každý rok každou  sobotu v období  od 1.dubna – 30.září,  vždy od 8.00 hod. Pokud člen MO nestihne odpracovat hodiny ve vyhlášených termínech, může je zaplatit (cena hodiny je 150,- Kč), nebo může hodiny nahradit naturálním plněním  podle rozhodnutí hospodáře MO. Členům, kteří nesplní v posuzovaném období svoji brigádnickou povinnost, nebo ji nenahradí naturálním plněním, popř. finanční náhradou a  zaplatí  pouze členský příspěvek, nebude jim prodána žádná povolenka k lovu  a členský průkaz bude pozastaven u výboru MO v depozitu a to až do doby, kdy svoji brigádnickou povinnost naplní.  Podrobně o tomto procesu hovoří usnesení z VČS 2017.  Splnění brigád doporučuje výbor v měsících  květen – srpen, kdy je hodně práce. Mimo tento interval již není možné  zaručit, že bude  vhpdná práce pro splnění uvedených brigád.

Brigádnická povinnost platí pro členy-muže od 16-ti do 60-ti let věku včetně roku, ve kterém je tento věk dosažen. Osvobození od brigádnické povinnosti může povolit jen výbor na základě písemné odůvodněné žádosti podané členem. Hodiny za člena může odpracovat i jiný člen. Brigádnická povinnost je stanovena na 15 hodin/rok.

Kontakt na jednatele nebo hospodáře : Ing. Fiedler Lubomír (606 782 837), Jiří  Žerníček (605 484 101)