Vyhledávání


Kontakt

Český rybářský svaz z.s., místní organizace Letohrad
Orlice 312
Letohrad - Orlice 312
561 51
IČO: 13586301

E-mail: crsletohrad@seznam.cz

Akce, Aktuality:

 
 

V  roce 2023 uplynulo 15 let od navázání partnerství s rybářkým spolkem v polské Niemcze

 
 
 

Návštěva rybářského spolku v Niemcze 10 - 11.9. 2022  - společné foto

           
 
 
  Kliknutím na tento odkaz se zobrazí text
 

 

 
 
 

 

Nové formuláře pro podání přihlášky za člena MO  ČRS, přihlášky do ryb.  kroužku, přestup z jiné MO a udělení souhlasu - nesouhlasu s nakládáním s osobními údaji člena MO -  Směrnici ke GDPR, která je  platná od 25. 5. 2018 naleznete v sekci  Aktuality,Akce,Výbor... Formuláře.

 
 

Dotace města Letohrad na podporu spolkové činnosti  2020 - 2023

Stejně jako v minulých letech, tak i v letošním roce  město Letohrad poskytlo naši MO ČRS  dotaci na podporu její spolkové činnosti, která byla poskytnuta na financování podpory práce s mládeží, přeshraniční spoluopráci s partnerským městem Niemcza a podporu produkce  k obnově chráněných druhů ryb mníka jednovousého a střevle potoční. Za to městu Letohrta patří po zásluze naše poděkování.

Za výbor ČRS MO Letohrad  - L. Fiedler, jednatel a J. Krsek - předseda

 

 

 

Změna  vyhlášky  MZE - rybářský lístek na trvalo

Od 1.11. 2017 si za poplatek  1000,- Kč  lze zakoupit rybářský lístek s neomezenou dobou platnosti. Dále se připravuje novela, která by měla upravit povolené doby lovu na mimopstruhových revírech bez ohledu na roční dobu a to celoročně od 04.00 hod - 24.00 hod.

 

Parkování u rybníka Mostiska - důležité !!!!

 

Vážení přátelé, rybáři (7/2017)

zajisté jste všichni, kdo na Mostiska jezdíte rybařit, zaznamenali informativní cedule se zákazem vjezdu. Počínaje tímto rokem má louku mezi příjezdovou cestou na Mostiska a rybníkem pronajatu nový nájemce. Ten má maximální zájem pronajatou louku využívat k zemědělským účelům a nesouhlasí s tím, aby byla louka využívána pro pohyb aut a k  jejich nekoordinovanému parkování.

Z výše uvedeného důvodu proběhlo v tomto týdnu jednání s nájemcem louky, které vyústilo v dohodu k zajištění dostatečného prostoru k parkování. Byl vyčleněn pruh pro auta našich členů s tím, že si ho sami upravíme. K této aktualitě je níže přiložena mapka vymezující prostor, kde je možné při návštěvě rybníku parkovat a také prostor, který je určen pouze pro otáčení vozidel. Prostor je navržen tak, aby pojal dostatečný počet aut našich členů, kteří rybník Mostiska  běžně navštěvují. Od nás, rybářů se vyžaduje jediné, a to abychom maximálně a ohleduplně využívali prostor vyhrazený k parkování a otáčení. Není přípustné k tomuto účelu využívat louku mimo vyhrazený prostor a to ani pro otáčení.

Rádi bychom zdůraznili, že je maximální snahou nás všech fungovat jako dobří sousedi a předcházet sporům. Nedodržování těchto pravidel by v hraničním případě mohlo vést k absolutnímu znemožnění parkování aut našich členů, což by byl pro všechny velký problém.

V tomto týdnu byl prostor pro parkování aut našich členů vyrovnán a zpevněn. Pro parkování svých aut proto používejte výhradně tohoto prostoru. Pro lepší orientaci je vše na místě označeno cedulemi.

 

Prosíme Vás o vzájemnou ohleduplnost při parkování mezi sebou, aby mohl být vyhrazený parkovací prostor maximálně využit.  Výbor bude dodržování těchto pravidel častěji kontrolovat.                        

 

                                                       Za výbor  MO ČRS Letohrad Jan Krsek, předseda

Situační plánek nového parkování naleznete také v sekci "Fotogalerie naše místní voda" na úvodní stránce - poslední fotka

 

 


 Naskenováno na multifunkčním zařízení Xerox.msg (1