Vyhledávání


Kontakt

ČRS, z.s., MO Letohrad
Orlice 312
Letohrad
561 51

E-mail: crsletohrad@seznam.cz

Akce, Aktuality:

 

Přerušení sobotních prodejů ryb v rybárně

 
 

Rybářské závody Lanškroun  2019

 
 
Rybářské závody dětí a mládeže Králíky  2018
 
 
 
 

 

Nové formuláře pro podání přihlášky za člena MO  ČRS, přihlášky do ryb.  kroužku, přestuop z jiné MO a udělení souhlasu - nesouhlasun s nakláídáním s osobnímuí údaji člena MO -  Směrnice GDPR platná od 25.5.2018 naleznete v sekci  Aktuality,Akce,Výbor... Formuláře.

Na Mostickách se zřejmě usadil bobr, foto v aktualitách

Dotace města Letohrad na podporu spolkové činnosti 2018

Stejně jako v minulých letech, tak i v letošním roce  město Letohrad poskytlo naši MO ČRS  dotaci na podporu její spolkové činnosti. Výše dotace na 2018 činila 33 tis, Kč a byla poskytnuta na financování podpory práce s mládeží, přeshraniční spoluopráci s partnerským městem Niemcza a podporu produkce  k obnově chráněných druhů ryb mníka jednovousého a střevle potoční. Za to městu Letohrta patří po zásluze naše poděkování.

Za výbor ČRS MO Letohrad  - L. Fiedler, jednatel a J. Krsek - předseda

 

 

Změny denní doby lovu na MP revírech platné od 1.4.2018

Změny denní doby lovu na MP revíérech od 1.4.2018.docx (12495)

 

Zpravodaj ČRS za 2/2018

Zpravodaj ČRS č. 2_2018.pdf (2328910)

 

Změna  vyhlášky  MZE - rybářský lístek na trvalo

Od 1.11. 2017 si za poplatek  1000,- Kč  lze zakoupit rybářský lístek s neomezenou dobou platnosti. Dále se připravuje novela, která by měla upravit povolené doby lovu na mimopstruhových revírech bez ohledu na roční dobu a to celoročně od 04.00 hod - 24.00 hod.

 

Vysazení  ročka candáta do Malé vody 2017 je realitou.

 

Candáti do Mostisk a Záhořského rybníka byli vysazení dne 16.10.2017 v počtu

500 ks Mostiska  a 500 ks Záhořský rybník ve vel. ročka (cca 10 cm).

Tímto  výbor naplnil svůj slib,  daný  členské základně na VČS 2017. Ať rostou.

                                                    Výbor MO  ČRS Letohrad

 

 

Vážení přátelé, rybáři (7/2017)

zajisté jste všichni, kdo na Mostiska jezdíte rybařit, zaznamenali informativní cedule se zákazem vjezdu. Počínaje tímto rokem má louku mezi příjezdovou cestou na Mostiska a rybníkem pronajatu nový nájemce. Ten má maximální zájem pronajatou louku využívat k zemědělským účelům a nesouhlasí s tím, aby byla louka využívána pro pohyb aut a k  jejich nekoordinovanému parkování.

Z výše uvedeného důvodu proběhlo v tomto týdnu jednání s nájemcem louky, které vyústilo v dohodu k zajištění dostatečného prostoru k parkování. Byl vyčleněn pruh pro auta našich členů s tím, že si ho sami upravíme. K této aktualitě je níže přiložena mapka vymezující prostor, kde je možné při návštěvě rybníku parkovat a také prostor, který je určen pouze pro otáčení vozidel. Prostor je navržen tak, aby pojal dostatečný počet aut našich členů, kteří rybník Mostiska  běžně navštěvují. Od nás, rybářů se vyžaduje jediné, a to abychom maximálně a ohleduplně využívali prostor vyhrazený k parkování a otáčení. Není přípustné k tomuto účelu využívat louku mimo vyhrazený prostor a to ani pro otáčení.

Rádi bychom zdůraznili, že je maximální snahou nás všech fungovat jako dobří sousedi a předcházet sporům. Nedodržování těchto pravidel by v hraničním případě mohlo vést k absolutnímu znemožnění parkování aut našich členů, což by byl pro všechny velký problém.

V tomto týdnu byl prostor pro parkování aut našich členů vyrovnán a zpevněn. Pro parkování svých aut proto používejte výhradně tohoto prostoru. Pro lepší orientaci je vše na místě označeno cedulemi.

 

Prosíme Vás o vzájemnou ohleduplnost při parkování mezi sebou, aby mohl být vyhrazený parkovací prostor maximálně využit.  Výbor bude dodržování těchto pravidel častěji kontrolovat.                        

 

                                                       Za výbor  MO ČRS Letohrad Jan Krsek, předseda

Situační plánek nového parkování naleznete také v sekci "Fotogalerie naše místní voda" na úvodní stránce - poslední fotka

 

 

 

 

 SDĚLENÍ - Vážení členové MO ČRS Letohrad (8/2017)

 

Výsledkem přezkumu, který provedl výbor MO ČRS Letohrad ve směru k identifikaci rybářského revíru Dobroučské tůně (T) bylo zjištěno, že  historické zahrnutí  této vody do naši Malé vody není z hlediska současné platné legislativy správné.

Tzv. Dobroučské tůně jsou totiž stále součástí  vody pstruhové, revír T. Orlice 5 a tudíž se na ni  nemohou vztahovat pravidla lovu  na vodách mimopstruhových a  ani místních doplňků platné na Malé vodě.  Tento revír proto výbor MO ČRS ihned po tomto zjištění vyřadil z revíru Malá voda a v tomto smyslu upravil i Místní doplňky na 2017, které jsou zveřejněny aktuálně na webových stránkách MO ČRS Letohrad v sekci Zápisy z VS.... 2017... Místní dopnkys MV 2017.

Žádáme tímto s okamžitou platností všechny členy MO ČRS Letohrad, aby na uvedených Dobroučských tůních prováděli rybolov dle pravidel platných pro vody pstruhové, revír T. Orlice 5. Vyhneme se tak případným problémům, která by z porušování pravidel mohly vůči MO ČRS Letohrad vyplynout. Prosíme Vám o pochopení této změny, kterou Vám všem blíže vysvětlíme na příští výroční členské schůzi 2018.

 

 

Výbor MO Letohrad

Návštěva zástupců MO ČRS Letohrad na oslavách 1 000 let  partnerského města Niemcza

 

Ve dnech 9 -10.9.2017 jsme se ve složení přítel Fiedler, Krsek a Žerníček zůčastnili oslav  výročí 1 000 let našeho partnerského města Niemcza v Polsku a společně s naší partnerskou organizací rybářů v Niemczi se také zapojili do  rybářských závodů na místním městském rybníku, který využívají pro sportovní rybolov.

Pestrý dopropvodný program, který byl zahájen již v pátek 8.9. a trval až do nedělního odpoledne byl velmi působivý a všichni jsme si ho společně  moc užili.

Moc si Vážíme našich rybářských "protějšků"z Niemczi, jehož představitelé jsou velmi pohostinní a srdeční. Bylo o nás opravdu dobře postaráno. I když jsme v rybářských závodech moc neuspěli na ostartním doprovodném programu to nebylo znát. Společně  jsme za celou naši MO Letohrad  našim polským rybářům předali  věcný dar (profi benzin. 4 rychlostní  a mulčovací sekačku) pro sekání okolí jejich rybníka. Na oplátku jsme od nich  obdrželi vyřezávanou pamětní  plastiku města  a účastnický pohár.  Všechny tyto trofeje jsou již vystaveny v naši klubovně na Orlici. O naši účasti a společném příspěvku do programu oslav se dopisem pochvalně vyjádřilo i město Letohrad, na což jsme velmi hrdi. Město Letohrad  je našim trvalým finančním podporovatelem a je tudíž více než na místě jim jeho podporu také  vracet. I toto je způsob, kterým to je možné a zároveň naplňujeme i naše dohody ze "Vzájemné deklarace obou našich rybářských organizací", kterou již 8 let vzájemně  naplňujeme.

                                                    Za účastníky,  Fiedler - jednatel MO ČRS Letohrad

 

Niemcza poděkování.pdf (232376) .- Dopis  od města Letohradu

 

 

 

 

 

 


 Naskenováno na multifunkčním zařízení Xerox.msg (1397760)